Sankt-Peterburg, Rusija

Branka Barčot je održala izlaganje na znanstvenom skupu:

XLIII Международная филологическая научная конференция / XLIII Meždunarodnaja filologičeskaja naučnaja konferencija

11.-16.03.2014. Санкт-Петербургский государственный университет, Филологический факультет (Санкт-Петербург, Россия) / Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet, Filologičeskij fakul'tet (Sankt-Peterburg, Rusija)

Naslov referata:

Насколько же на самом деле фальшивы крокодиловы слезы? Лингвокультурологический подход к анализу хорватских фразеологизмов krokodilske suze и liti (roniti) krokodilske suze /

Naskol'ko že na samom dele fal'šivy krokodilovy slezy? Lingvokul'turologičeskij podhod k analizu horvatskih frazeologizmov krokodilske suze i liti (roniti) krokodilske suze

 

Galerija slika sa skupa (pritisnite na bilo koju slika za njeno povećanje):

skup-sankt-peterburg-IMG 4105skup-sankt-peterburg-IMG 4109skup-sankt-peterburg-IMG 4140skup-sankt-petersburg-IMG 4106skup-sankt-petersburg-IMG 4112

Zbornik radova

Zbornik radova "Životinje u frazeološkom ruhu" s međunarodnoga znanstvenog skupa "Animalistički frazemi u slavenskim jezicima"

Zivotinje u frazeoloskom ruhu

 

PREDGOVOR

IMPRESSUM

KAZALO > RADOVI