HRT emisije - Jezik za svakoga

jezik-za-svakoga-HRTLjudski je jezik preplavljen tzv. životinjstvom. Raspon u kojem se susreću životinje u jeziku, seže od psovki, kletvi, zatim imenovanja naselja, biljaka, nebeskih tijela, horoskopskih znakova i sl. pa sve do erotskog jezika. Zbog izražene antropocentričnosti u zoonimskoj se frazeologiji hrvatskoga jezika (ali isto tako i drugih jezika) razlikuju ustaljene sveze riječi nastale na temelju antropomorfizma ili pak zoomorfizma. Antropomorfizam je pridavanje ljudskih osobina životinjama (npr. frazem 'hrabar kao lav'), a zoomorfizam je pripisivanje životinjskih osobina ljudima (npr. frazem 'brz kao zec'). O svemu tome i mnogočemu drugome na odabranu temu u emisiji Jezik za svakoga govorila je Branka Barčot, prof.

Link na prvi prilog Jezik za svakoga, od 22.04.2014.

U prilogu red prof. dr. sc. Željke Fink riječ je o zoonimskim frazemima u kojima se eksplicitno ne spominje sama životinja, nego se kao sastavnica pojavljuje karakterističan za životinje somatizam rep.
Spomenute su tri skupine frazema.
U prvoj se uz sastavnicu rep pojavljuje i glava, npr. bez glave i repa je što. U njima se somatizmi smatraju krajnjim točkama životinjskoga tijela i čine zaokruženu cjelinu, pa se logičan prijenos značenja usmjerio u pravcu postojanja ili nepostojanja smisla u nekom tekstu.
Za drugu je skupinu karakterističan odnos između životinje i drugog subjekta, npr. dati po repu komu ('ukoriti koga, kritizirati koga'), te stati na rep komu, čemu ('doskočiti komu, zaustaviti koga, što').
Treća je skupina motivirana ponašanjem životinje unutar skupine pri čemu se odnos između nadređenih i podređenih životinja ogleda kroz položaj repa. To je ilustrirano frazemima dignuti / dizati rep i podviti (podvući) rep. Prvi pokazuje dominaciju jedinke unutar skupine i to se odražava na značenju ('umisliti se / umišljati se, uzoholiti se'), dok se drugi odnosi na podređen položaj jedinke u skupini što se također pokazuje na značenju frazema ('uzmaknuti, povući se, postati svjestan svoje slabosti').

Link na drugi prilog Jezik za svakoga od 29.04.2014.

Link na treći prilog Jezik za svakoga od 06.05.2014.

 

Zbornik radova

Zbornik radova "Životinje u frazeološkom ruhu" s međunarodnoga znanstvenog skupa "Animalistički frazemi u slavenskim jezicima"

Zivotinje u frazeoloskom ruhu

 

PREDGOVOR

IMPRESSUM

KAZALO > RADOVI