Impressum

Izdavač
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
FF-press

 

Za izdavača

red. prof. dr. sc. Damir Boras

 

 

ŽIVOTINJE U FRAZEOLOŠKOM RUHU

 

Urednica
Ivana Vidović Bolt

 

Recenzenti

Ana Ćavar, Tatjana Dunkova, Nada Ivanetić, Ana Kodrić Gagro, Barbara Kovačević, Barbara Kryżan-Stanojević,
Josip Lasić, Davor Nikolić, Bernardina Petrović, Paulina Pycia, Ermina Ramadanović, Dimka Savova,
Stanislava Tofoska, Maria Vuksanović Kursar

 

Korektura

Branka Barčot, Karina Giel, Ariana Klier, Ana Kodrić Gagro, Miroslav Hrdlička, 
Krystyna Pieniążek Marković, Ana Vasung, Irena Zovko Dinković, Ivana Vidović Bolt

 

Grafičko oblikovanje naslovnice

Miro Zubac

 

Likovno oblikovanje naslovnice

Petra Bolt

 

Grafičko oblikovanje i računalni slog

Marko Maraković

 

ISBN

978-953-175-513-9 /mrežno izdanje/

 

 

 

KAZALO > RADOVI

 

 

Zbornik radova

Zbornik radova "Životinje u frazeološkom ruhu" s međunarodnoga znanstvenog skupa "Animalistički frazemi u slavenskim jezicima"

Zivotinje u frazeoloskom ruhu

 

PREDGOVOR

IMPRESSUM

KAZALO > RADOVI